Nederlands English
Valuation & Consultancy

Waardering van een bioscoop

Waardering van een bioscoop

Opdrachtgever: eigenaar

Typering: kleinschalige bioscoop met circa 400 stoelen verdeeld over 4 zalen met ondersteunende horeca

Doel: marktconforme waarde vaststelling in verband met voorgenomen verkoop