Nederlands English
Valuation & Consultancy

Exploitatiegebonden vastgoed

Om de marktwaarde van exploitatiegebonden vastgoed te bepalen kiezen wij waar mogelijk minimaal twee benaderingen. Eén vanuit de exploitatiemogelijkheden en één vanuit de alternatieve aanwendbaarheid. Een bioscoop en een sauna bijvoorbeeld zijn weliswaar verschillend, maar de waarde voor beide wordt bepaald door het nut dat cliënten eraan toeschrijven via het kopen van een kaartje. Die inkomstenstroom is één van de onderdelen in de waardering. Ook voor parkeergarages, hotels, golfbanen, attractieparken en recreatieparken vormt de exploitatie van de business het vertrekpunt.

Havens

Wij hebben veel affiniteit met deze specifieke maritieme sector. Onder havengerelateerd vastgoed verstaan wij havengebonden bedrijventerreinen, gronden, kades, havens, docks et cetera. Wij voerden een aantal waarderingsopgaven uit in de grote (zee)havens van Nederland. Havengelden, kadegelden, erfpacht- en huurcontracten zijn voor ons dan ook vertrouwde materie. Op projectniveau werken wij nauw samen met specialisten uit de havensector, waardoor de kwaliteit van onze dienstverlening gewaarborgd is en blijft.

Parkeergarages

Wij categoriseren parkeergarages naar het parkeergebruik: stalling -, semiopenbaar – en openbaar parkeren. Iedere parkeervoorziening is uniek, toch hebben zij één aspect gemeen: parkeren is geen doel op zich maar is een noodzakelijke functie. De bestemming van iedere parkeerder ligt altijd buiten de parkeervoorziening. De afhankelijkheid en het toekomstperspectief van de doelbestemmingen beïnvloeden de afzet van de parkeerproducten. Ieder parkeerproduct genereert zo een eigen inkomstenstroom die in belangrijke mate de marktwaarde van de voorziening bepaalt. Het parkeergemak dat cliënten ondervinden bepaalt het succes van een parkeervoorziening.
Wij hebben brede kennis en ervaring op alle facetten van de parkeerketen. Wij zijn goed bekend met de wijze waarop een gemeente, een parkeerexploitant en een belegger naar het parkeervastgoed kijken. Op basis van actuele marktinformatie, gebruikerskenmerken en exploitatiekengetallen bepalen wij met onze op maat ontworpen waarderingsmodellen de marktwaarde van iedere (complexe) parkeervoorziening. Bij specifieke verkeerskundige kwesties werken wij graag samen met specialisten op dat vakgebied.

Persoonlijk contact::

Contact adres:

Mulligenweg 52
8096 RB Oldebroek

KvK: 66983517
btw: NL856781253B01

Social media: