Nederlands English
Valuation & Consultancy

Staatssteun

Het voorkomen van ongeoorloofde staatssteun is een hot item. Overheden moeten marktconform handelen. Het is voor ons vrijwel dagelijkse kost om de marktwaarde te bepalen van toekomstig te vervreemden vastgoed. Onze taxatie vormt de basis om een voorgenomen transactie te toetsen en te beoordelen. Intensief contact met staatssteun-juristen en het goed interpreteren van de waarderingsopgave is essentieel voor een waardevol en bruikbaar rapport.

Taxatie review

Bij grote aantallen taxaties, die bij verschillende taxatiebureaus worden uitgezet, is het wenselijk om reviews uit te voeren. Via een risk based analyse voeren wij een screening uit op de gehanteerde uitgangspunten en rekenmethoden. Wanneer onjuistheden of onvolkomenheden aan de orde zijn, worden deze met de desbetreffende taxateur besproken en aangepast. Dit komt de uiteindelijke kwaliteit van alle taxaties ten goede. Wij hebben een reeks van dergelijke reviews op onze naam.

Fiscaal

Fiscale aspecten geven vaak aanleiding tot het laten uitvoeren van een taxatie of een specifieke analyse. Bijvoorbeeld bij de overdracht van onroerende zaken tussen twee vennootschappen waarvoor de grondslag voor de overdrachtsbelasting of BTW moet worden vastgesteld. Het kan ook gaan om taxaties in verband met bedrijfsovernames, nalatenschappen en schenkingen of een second opinion op een afgegeven WOZ-waarde. Wij zijn goed uitgerust om in al die voorkomende gevallen voor u de juiste waarde vast te stellen. Waar nodig klankborden wij met ter zake kundige fiscalisten om te borgen dat de waardering passend is op uw specifieke situatie.

Erfpacht

Bij veel taxatieopdrachten krijgen wij te maken met – altijd weer andere – erfpachtproblematiek. Toekomstige erfpachtverplichtingen hebben de nodige invloed op de marktwaarde van het te taxeren object. Erfpacht is een taxatie-component dat voor ons vertrouwd terrein is. Dat geldt zowel voor belaste objecten als voor gronden. Ook bij de herontwikkeling van voormalige industriële gebieden naar bijvoorbeeld woningen maken wij de invloed van de erfpachtcomponent uiterst inzichtelijk. U weet dus via ons vooraf precies waar u op termijn aan toe bent.

Persoonlijk contact::

Contact adres:

Mulligenweg 52
8096 RB Oldebroek

KvK: 66983517
btw: NL856781253B01

Social media: