Nederlands English
Valuation & Consultancy

Grondontwikkeling

De waarde van grond is sterk afhankelijk van de (verwachte)(toekomstige) bestemming. Agrarisch gebruik, lauwe grond, warme grond, bestemde grond; ze hebben allemaal hun eigen waarde. Bij taxaties is up-to-date kennis van de lokale en regionale planologische visie onontbeerlijk. Wat is de toekomstige vraag? Naar welk type vastgoed? Is de ontwikkeling vanuit wet- en regelgeving mogelijk? Drie factoren die een cruciale rol spelen in de waardering van de grond. Wij beschikken over veel kennis van grondexploitaties, de realisatiekosten van nieuw vastgoed en de opbrengstpotentie bij verkoop van dit vastgoed.

Opstal (her)ontwikkeling

Het waarderen van vastgoed is bij ons in professionele handen. Onze taxateurs zijn bouwkundig en financieel sterk onderlegd. Onze kracht ligt in het zien van (her)ontwikkelingsmogelijkheden en het op waarde schatten daarvan. Ook voor een project in aanbouw, waarvan de marktwaarde getaxeerd moet worden (voor bijvoorbeeld de jaarrekening, financiering of een voorgenomen transactie), hebben wij veel deskundigheid in huis.

Onteigening Schadeloosstellingsrapporten

Ingeval er een onteigening aanstaande is ontstaat er behoefte aan een zogenaamd schadeloosstellingsrapport. Daarin wordt de werkelijke waarde (c.q. marktwaarde) van het te onteigenen onroerend goed bepaald maar worden ook alle bijkomende schaden ingeschat. Bij onteigening geldt als ‘werkelijke waarde’ de hoogste waarde van de gebruikswaarde (huidige bestemming) en complexwaarde (toekomstige bestemming).

Inbrengwaarden bij exploitatieplan

Op basis van afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening moet een gemeente bij de vaststelling van een bestemmingsplan tegelijk een exploitatieplan vaststellen, tenzij het publieke kostenverhaal anderszins verzekerd is. Om een exploitatieplan op te stellen, is een taxatie van de inbrengwaarde noodzakelijk. Als inbrengwaarde van bestaande gronden en/of opstallen geldt, net als bij onteigening, de hoogste waarde van de gebruikswaarde en complexwaarde vermeerderd met de sloopkosten. Ook voor het bepalen van of een second opinion op de hoogte van de exploitatiebijdrage bent u bij ons aan het juiste adres.

Persoonlijk contact::

Contact adres:

Mulligenweg 52
8096 RB Oldebroek

KvK: 66983517
btw: NL856781253B01

Social media: