Nederlands English
Valuation & Consultancy

Onze consultancy werkzaamheden vormen naast Valuation de tweede pijler van BaseValue. Deze adviesdiensten vormen in veel gevallen een combinatie van ruimtelijke ontwikkelingen en vastgoed, en dan in het bijzonder de financiële component. Onze mensen hebben een civiele, bouwkundige en planologische opleiding op academisch niveau. Zo helpen wij onder andere gemeenten bij het maken van keuzes omtrent het in de markt zetten van voormalige overheidsgebouwen maar ook voor gronden die geschikt zijn voor (her-)ontwikkeling. Ook adviseren wij gemeenten bij de jaarlijkse herziening van de grondprijzen.

Daarnaast adviseren wij vastgoed eigenaren bij het maken van hold-sell analyses. Het in beeld brengen van de gevolgen van een verkoop dan wel het aanhouden van vastgoed maken wij vanuit verschillende perspectieven (financieel, bedrijfsstrategie, toekomstige ontwikkelingen) inzichtelijk.

De wereld om ons heen verandert continue in een steeds hoger tempo. Technologische ontwikkelingen maar ook verdergaande eisen met betrekking tot duurzaamheid hebben veelal grote impact op de vastgoedstrategie en het daarbij behorend beleid. Denk aan de grote wijzigingen in het kantoorgebruik, de verandering van de manier waarop wij ‘winkelen’ zijn daar voorbeelden van. Maar ook de impact van de ontwikkelingen op de mobiliteit (elektrische auto, deel auto’s, binnenstedelijke ontwikkelingen, etc.) kunnen grote gevolgen hebben voor het huidige gebruik van vastgoed, zoals bijvoorbeeld autobedrijven.

Onze opdrachtgevers zijn onder andere gemeenten, financiers en vastgoedeigenaren en -gebruikers. Voorbeelden van vraagstukken waar wij mee bezig zijn gaan vaak over het grondbeleid, grondprijzen of het gebruik van bestaand vastgoed.  Maar ook projectstudies naar financiële en planologische haalbaarheid komen met enige regelmaat voor in onze portefeuille.

Persoonlijk contact::

Contact adres:

Mulligenweg 52
8096 RB Oldebroek

KvK: 66983517
btw: NL856781253B01

Social media: