Valuation & Consultancy
  • Het bepalen van de waarde van vastgoed is bij taxaties waar het in principe altijd om draait. BaseValue levert professionele taxatiediensten waar in het economisch en maatschappelijk verkeer waarde aan wordt ontleend. De rapporten liggen vaak ten grondslag aan besluitvorming. Hiermee doelen we op onder meer (her)financiering, aan- en verkoop afwegingen, onteigeningen, balanswaarderingen etcetera. BaseValue beschikt over drie bedrijfsmatig taxateurs, waarvan twee met de aantekening Groot zakelijk vastgoed (bijzonder vastgoed en waarden boven € 5 miljoen). Onze taxateurs zijn geregistreerd bij RICS, NRVT, NVM, TEGoVA en HypZert. Lees meer

  • Naast taxatiewerkzaamheden verrichten wij ook diverse adviesdiensten. Deze adviezen vormen vaak een combinatie van ruimtelijke ordening en financiën. Onze mensen hebben een civiele, bouwkundige en planologische achtergrond op academisch niveau. Veelal komen vragen vanuit gemeenten om over het grondbeleid, inclusief grondprijzen, te adviseren. Maar ook projectstudies naar financiële en planologische haalbaarheid komen met enige regelmaat in onze portefeuille.  Lees meer

  • Het delen van kennis doen wij graag en vormt een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Zo zijn wij auteur van diverse vakinhoudelijke boeken waarin vastgoedrekenen en taxeren de onderwerpen vormen. Lees meer

BaseValue lid L-TSV netwerk | 12 april 2018

Sinds april 2018 is BaseValue lid van het internationale Long Term Sustainable Netwerk (
L-TSV-Network). In een markt waar de marktwaarde sterk volatiel is, werkt dit netwerk van Europese taxateurs samen aan de totstandkoming van een nieuwe internationale methodologie om de Long-Term Sustainable Value te bepalen en te gebruiken voor duurzame vastgoedleningen. Het netwerk verzorgt daarnaast ook lezingen en opleidingen voor de waardering van de L-TSV. Het L-TSV-netwerk heeft wereldwijd al belangstelling getrokken.