Nederlands English
Valuation & Consultancy
  • Het bepalen van de waarde van vastgoed is bij taxaties waar het in principe altijd om draait. BaseValue levert professionele taxatiediensten waar in het economisch en maatschappelijk verkeer waarde aan wordt ontleend. De rapporten liggen vaak ten grondslag aan besluitvorming. Hiermee doelen we op onder meer (her)financiering, aan- en verkoop afwegingen, onteigeningen, balanswaarderingen etcetera. BaseValue beschikt over vijf bedrijfsmatig taxateurs, waarvan vier met de aantekening Grootzakelijk vastgoed (bijzonder vastgoed en waarden boven € 5 miljoen). Onze taxateurs zijn geregistreerd bij RICS, NRVT, NVM, TEGoVA en HypZert. Lees meer

  • Naast taxatiewerkzaamheden verrichten wij ook diverse adviesdiensten. Deze adviezen vormen vaak een combinatie van ruimtelijke ordening en financiën. Onze mensen hebben een civiele, bouwkundige en planologische achtergrond op academisch niveau. Veelal komen vragen vanuit gemeenten om over het grondbeleid, inclusief grondprijzen, te adviseren. Maar ook projectstudies naar financiële en planologische haalbaarheid komen met enige regelmaat in onze portefeuille.  Lees meer

  • Het delen van kennis doen wij graag en vormt een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Zo zijn wij auteur van diverse vakinhoudelijke boeken waarin vastgoedrekenen en taxeren de onderwerpen vormen. Lees meer