Nederlands English
Valuation & Consultancy

Transformatie kantoorgebouw

In opdracht van een projectontwikkelaar begeleidde BaseValue de planologisch juridische procedure voor de transformatie van een kantoorgebouw naar sociale woningbouw.