Nederlands English
Valuation & Consultancy

Advies grondprijsbeleid

In opdracht van diverse gemeenten adviseert BaseValue periodiek over de actualisatie van het gemeentelijk grondprijsbeleid. Aan de hand van een marktanalyse en berekeningen wordt advies gegeven over de uitgifteprijzen van bouwrijpe gronden.