Nederlands English
Valuation & Consultancy

Waardering bij erfpachtconversie en functiewijziging

Waardering in verband met erfpachtconversie en functiewijziging

Opdrachtgever: Ontwikkelende bouwer

Typering: Ontwikkellocatie ten behoeve van woningbouw met bedrijvigheid

Doel: Marktconformiteit vaststellen inzake de omzetting van de erfpacht