Nederlands English
Valuation & Consultancy

Deskundigencommissie grondwaardebepaling

Deskundigencommissie grondwaardebepaling

  • Opdrachtgever: gemeente in Randstad samen met landelijk werkende ontwikkelaar
  • Typering: Ontwikkellocatie woningbouwprogramma met parkeervoorzieningen
  • Doel: Marktconformiteit vaststellen inzake transactie van bouwrijpe gronden