Nederlands English
Valuation & Consultancy

Verkoop Vloeddijk 77 en 79 en Groenestraat 67 in Kampen gegund

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen heeft op 16 oktober jongstleden besloten de verkoop van de Vloeddijk 77 en 79 en Groenestraat 67 in Kampen te gunnen aan de hoogste bieder, die een onvoorwaardelijke bieding van € 677.000,- heeft gedaan. De verkoop vond plaats bij inschrijving, waarbij gold dat enkel biedingen vanaf € 600.000,- in overweging werden genomen. BaseValue begeleidde de verkoop bij inschrijving in opdracht van de gemeente Kampen.