Nederlands English
Valuation & Consultancy

Studiemiddag versnipperd grondgebruik 28 mei

Op 28 mei vindt de studiedag Versnipperd grondgebruik, georganiseerd door Het Instituut voor Agrarisch Recht en Overwater Rentmeesterskantoor & Grondbeleid Adviesbureau, plaats. In deze studiedag wordt ingegaan op de gevolgen van het opknippen van agrarische percelen die door handelaren worden verkocht voor niet-marktconforme prijzen, waarbij de consument wordt verleid met verwachtingen over stedelijke ontwikkelingen. Erik Vlaming deze middag in op het waarderen van versnipperd grondeigendom. Aanmelden is mogelijk via de website van Het Instituut voor Agrarisch Recht