Nederlands English
Valuation & Consultancy

Start verkoop Zuideinde Meppel

Per 1 juni is de verkoop van de voormalige Rijks Hogere Burgerschool en Zuiderschool aan het Zuideinde gestart. De gemeente Meppel heeft BaseValue B.V. opdracht verstrekt de verkoop te begeleiden. De verkoop vindt plaats via een marktinitiatief. Het marktinitiatief gaat uit van de vraag vanuit de markt. Een belangstellende bepaalt zelf wanneer zij een bieding wil uitbrengen. Nadat een eerste aanvaardbare bieding is binnengekomen, start de verkoopprocedure van negen weken waarin andere geïnteresseerden ook de gelegenheid krijgen om een bieding uit te brengen. De partij die de eerste aanvaardbare bieding heeft uitgebracht, kan een nieuwe bieding uitbrengen. Doen andere partijen geen of geen acceptabel bod, dan verkoopt de gemeente Meppel het object aan de eerste initiatiefnemer. Meer informatie over het object en de verkoopprocedure treft u aan op Fundainbusiness. Het biedboek kan worden aangevraagd door een mail te sturen naar zuideinde@basevalue.nl.