Nederlands English
Valuation & Consultancy

Start verkoop Vloeddijk 77 en 79 & Groenestraat 67 in Kampen

Op 23 juli start de verkoop bij inschrijving van het object Vloeddijk 77 en 79 en Groenestraat 67 in Kampen.

In het historische centrum van Kampen ligt het karakteristieke pand aan de Vloeddijk. Het perceel waarop het gebouw zich bevindt wordt begrensd door de Vloeddijk aan de voorzijde en Groenestraat aan de achterzijde. Het gebouw is toegankelijk via een hoofdentree aan de Vloeddijk en via een pad vanaf de Groenestraat naar de achtergelegen tuin.

Het object is in volle eigendom bij de gemeente Kampen en kadastraal bekend gemeente Kampen, sectie F, perceelnummers 14650 en 16010 met een gezamenlijk oppervlakte van 705 m². Voor het object is een NEN 2580 meetstaat beschikbaar, waaruit blijkt dat het object een verhuurbaar vloeroppervlakte van 1.049 m² en een bruto vloeroppervlakte van 1.262 m² heeft. Het object is aangewezen als Rijksmonument.

Op basis van het vigerende bestemmingsplan ‘Binnenstad’, vastgesteld op 12 juli 2012, hebben de gronden de enkelbestemming ‘Gemengd – 3’. Binnen deze bestemming zijn verschillende functies toegestaan, waaronder op de begane grond atelier, galerie en museum, kantoren, maatschappelijke voorzieningen, dienstverlening en op de begane grond en verdiepingen wonen. Bij de woonfunctie geldt dat de woningen bij onzelfstandige woonruimte ten minste 15 m² dienen te zijn en bij zelfstandige woonruimte ten minste 60 m² dienen te zijn.

Geïnteresseerden hebben tot 1 oktober 2018 de tijd om een bieding in te dienen. BaseValue begeleidt de verkoop in opdracht van de gemeente Kampen. Voor de verkoop is een biedboek opgesteld, waarin informatie over het object en de verkoopprocedure is opgenomen. Het biedboek kan worden opgevraagd via vloeddijk@basevalue.nl

De kijkdagen vinden op de volgende datums en tijdstippen plaats:
• Vrijdag 27 juli 2018 van 13.00 uur tot en met 16.00 uur
• Vrijdag 24 augustus 2018 van 09.00 uur tot en met 12.00 uur

Tijdens de kijkdagen kan het object zonder afspraak bezichtigd worden.