Nederlands English
Valuation & Consultancy

Nieuw handboek marktwaardering

Het nieuwe handboek marktwaardering is gepubliceerd. Dit handboek beschrijft op welke wijze toegelaten instellingen de marktwaarde in verhuurde staat van hun vastgoed in exploitatie moeten bepalen voor de jaarrekening 2018. Sake van den Berg zat, namens het NRVT, in de klankbordgroep van het Ministerie van BZK dat de totstandkoming van het Handboek begeleidde. Via de link vindt u meer informatie over het nieuwe handboek.