Nederlands English
Valuation & Consultancy

Ruben van der Pijl heeft een bouwkundige universitaire achtergrond. Zijn interesses liggen op de vakgebieden vastgoedbeheer, ontwerp- & bouwmanagement, volkshuisvesting en stedelijke gebiedsontwikkeling. Tijdens zijn masteropleiding Management in the Built Environment aan de TU Delft heeft Ruben zijn afstudeerscriptie geschreven over het onderwerp Circulaire Economie. Hierbij heeft hij onderzoek gedaan naar restwaarde bepalende factoren. Dit onderzoek heeft geleid tot een fascinatie voor waardeontwikkeling van (bijzondere) vastgoedobjecten en de taxaties hiervan. In 2018 start zijn carrière bij BaseValue als juniorconsultant. Sinds maart 2020 staat Ruben als Register Taxateur ingeschreven in de kamer Bedrijfsmatig Vastgoed van het NRVT. Sinds eind 2022 is Ruben gecertificeerd als Recognised European Valuer en ingeschreven in het register van TEGoVA.

 

Kwaliteits registraties

 Register-TaxateurRegister-Taxateur NVMNVM REVREV
 

Persoonlijk contact::

Contact adres

Mulligenweg 52, 8096 RB Oldebroek

Social media: