Nederlands English
Valuation & Consultancy

Gemeente Meppel gunt verkoop Stad & Esch locatie aan Schavast

Het college van B&W van de gemeente Meppel heeft besloten om de voormalige Stad & Esch locatie aan het Zuideinde 76 te verkopen aan Schavast BV uit Hasselt. Het plan omvat zowel huur- als koopappartementen en twee-0nder-een-kapwoningen. De monumentale gymzaal wordt in ere hersteld en krijgt een maatschappelijke functie. Het college kiest met het plan van Schavast voor het beste plan voor het karakteristieke pand. De bieding was met € 1.444.000,- niet de hoogste bieding, maar Schavast maakt met dit plan van het Zuideinde weer een mooie plek met meerwaarde voor de buurt én voor heel Meppel. BaseValue begeleidde de verkoop van de voormalige Stad & Esch locatie aan het Zuideinde en Prinses Marijkestraat in Meppel via het marktinitiatief. Nadat de eerste aanvaardbare bieding werd gedaan, startte de verkoopprocedure van negen weken waarin andere geïnteresseerden ook de gelegenheid kregen een bieding uit te brengen. Er zijn in totaal zeven plannen ingediend.