Nederlands English
Valuation & Consultancy

Eerste aanvaardbare bieding Randweg 1 in Meppel

De gemeente Meppel verkoopt de voormalige LTS aan de Randweg 1 in Meppel via het Marktinitiatief. De eerste aanvaardbare bieding is binnengekomen. Hiermee start de verkoopprocedure van negen weken waarin andere geïnteresseerden ook de gelegenheid krijgen om een bieding uit te brengen. Geïnteresseerden hebben tot vrijdag 10 mei 2019 de tijd om ook een bieding op het object uit te brengen. De partij die de eerste aanvaardbare bieding heeft uitgebracht, kan in deze periode ook een nieuwe bieding uitbrengen. Doen andere partijen geen, of geen acceptabel bod, dan verkoopt de gemeente Meppel het object aan de eerste initiatiefnemer.

Over de identiteit van de bieder, de hoogte van de bieding en onder welke eventuele voorwaarden de bieding is gedaan, zal geen informatie worden verstrekt.

BaseValue begeleidt de verkoopprocedure.