Nederlands English
Valuation & Consultancy

BaseValue neemt activiteiten Van Luyt Taxateurs over

Op 17 augustus jl. is G.A.H. (Georg) van Luyt MRICS RT aan de gevolgen van zijn ziekte overleden. In overeenstemming met zijn wens worden de activiteiten van zijn bedrijf overgedragen aan BaseValue te Elburg. Om de taxatiepraktijk zo goed mogelijk voort te zetten en de aanwezige dossierkennis te borgen, treedt Wendy van den Heuvel-Baetsen in dienst bij BaseValue en zal zij als assistent taxateur haar werkzaamheden voortzetten en uitbouwen. De taxatiepraktijk van BaseValue bestaat grotendeels uit bijzondere taxatie- en consultancyvraagstukken op het gebied van (her)ontwikkellocaties, exploitatie gebonden vastgoed en MLV-waarderingen.

Contactpersoon BaseValue: Sake van den Berg, s.vdberg@basevalue.nl, 06-52 53 92 61
Contactpersoon Van Luyt Taxateurs: Wendy van den Heuvel-Baetsen, w.vdheuvel@basevalue.nl, 06-51 31 54 81